Scoutingdump

marketing

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Beter besturen: promotie Praktische lijst met tips Tekstdocument 3012
Infotekst maatschappelijke beursvloer Introductie van een Scoutinggroep en haar activiteiten voor een maatschappelijke beursvloer Tekstdocument 2970
Scoutinggroep promotie Handige checklist om te kijken of een groep alle communicatiekanalen gebruikt Tekstdocument 3329
Wervingsmethode van Berkum Over het werven van vrijwilligers op basis van de Methode van Berkum Tekstdocument 3496
Vaak gestelde vragen van ouders Recht voor z'n raap antwoorden op veelgestelde vragen van ouders of niet-leden Tekstdocument 2869
Bruggenbouwen in Deventer Onderzoek en aanbevelingen hoe Scoutinggroepen het contact met niet-westerse (allochtone) organisaties kunnen verbeteren. Tekstdocument 2878
Ledenwerving I Tips en trucs voor ledenwerving Tekstdocument 3425
2 Multicultureel Scouten Over het bereiken van allochtone kinderen, jongeren en ouders Tekstdocument 2750
Module 8 PR en voorlichting Boekje over public relations management en voorlichting voor een Scoutinggroep Tekstdocument 2996
Module 15 marketing Boekje over marketing, productpositionering en doelgroeponderzoek voor een Scoutinggroep Tekstdocument 2895
Module 16 leden- en kaderwerving Boekje over wervingsactie en profilering van een Scoutinggroep Tekstdocument 2571
Behoud en werving van vrijwilligers Uitgebreid document over het behoud en de werving van vrijwilligers. Tekstdocument 2981

Padvinderwinkel