Scoutingdump

penningmeester

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Instructie ontvangst contant geld Instructie voor kaderleden die (grote sommen) contant geld in ontvangst nemen van ouders of huurders. Tekstdocument 1149
Functieprofiel penningmeester Beschrijving van de taken van een penningmeester Tekstdocument 1674
Erasmus+ subsidie Link naar EU subsidiemogelijkhedenvoor jongerenprojecten en jongerenuitwisseling Onbekend 1395
Besturen met een visie Presentatie van een coachingsbureau voor besturen. Vol met tips en reflectie mogelijkheden Tekstdocument 761
Model beheer en onderhoudsplan Set van 3 bestanden voor een compleet onderhoud- en beheerplan. Inclusief kostenoverzicht en onderhoudstermijnen. Anders 1176
Blanco kasboek Kasboek voor een speltak of vereniging in excel. Inclusief toelichting. Anders 1893
Voorbeeld verklaring kascommissie Voorbeeld verklaring van een kascommissie op een juiste en volledige financiële administratie Tekstdocument 5828
Module 6 financieel beleid Boekje met algemene introductie voor een penningmeester Tekstdocument 636
Module 12 financiële administratie Boekje met uitgebreide uitleg voor het voeren van een financiële administratie Tekstdocument 980
Module 17 sponsoring Boekje over sponsoring voor verenigingen Tekstdocument 765
Module 23 fondsen werven Boekje over het aanvragen van bijdragen uit (particuliere) fondsen Tekstdocument 986

Padvinderwinkel