Scoutingdump

penningmeester

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Instructie ontvangst contant geld Instructie voor kaderleden die (grote sommen) contant geld in ontvangst nemen van ouders of huurders. Tekstdocument 1021
Functieprofiel penningmeester Beschrijving van de taken van een penningmeester Tekstdocument 1515
Erasmus+ subsidie Link naar EU subsidiemogelijkhedenvoor jongerenprojecten en jongerenuitwisseling Onbekend 1258
Besturen met een visie Presentatie van een coachingsbureau voor besturen. Vol met tips en reflectie mogelijkheden Tekstdocument 672
Model beheer en onderhoudsplan Set van 3 bestanden voor een compleet onderhoud- en beheerplan. Inclusief kostenoverzicht en onderhoudstermijnen. Anders 1078
Blanco kasboek Kasboek voor een speltak of vereniging in excel. Inclusief toelichting. Anders 1778
Voorbeeld verklaring kascommissie Voorbeeld verklaring van een kascommissie op een juiste en volledige financiële administratie Tekstdocument 5203
Module 6 financieel beleid Boekje met algemene introductie voor een penningmeester Tekstdocument 583
Module 12 financiële administratie Boekje met uitgebreide uitleg voor het voeren van een financiële administratie Tekstdocument 899
Module 17 sponsoring Boekje over sponsoring voor verenigingen Tekstdocument 716
Module 23 fondsen werven Boekje over het aanvragen van bijdragen uit (particuliere) fondsen Tekstdocument 932

Padvinderwinkel