Scoutingdump

verhuur

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Instructie ontvangst contant geld Instructie voor kaderleden die (grote sommen) contant geld in ontvangst nemen van ouders of huurders. Tekstdocument 1382
Voorbeeld huurcontract materiaal Verhuurcontract voor de verhuur van materiaal uit het magazijn Tekstdocument 6640
Voorbeeld algemene voorwaarden verhuur accommodatie Lijst met algemene voorwaarden voor de verhuur van een Scoutinggebouw Tekstdocument 1349
Bruikleenlijst materiaal Voorbeeld lijst waarmee materiaal dat uitgegeven of uitgeleend kan worden geregistreerd wordt. Anders 1569
Controlelijst tenten Checklist voor het uitlenen of verhuren van tenten Tekstdocument 1144
Controlelijsten Coleman brander en lamp Checklist voor het uitlenen of verhuren van Coleman branders of lampen Tekstdocument 1005
Materiaal uitleencatalogus Overijssel Materiaallijst van het oude Steunpunt Overijssel Onbekend 512

Padvinderwinkel