Scoutingdump

verhuur

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Instructie ontvangst contant geld Instructie voor kaderleden die (grote sommen) contant geld in ontvangst nemen van ouders of huurders. Tekstdocument 3390
Voorbeeld huurcontract materiaal Verhuurcontract voor de verhuur van materiaal uit het magazijn Tekstdocument 11638
Voorbeeld algemene voorwaarden verhuur accommodatie Lijst met algemene voorwaarden voor de verhuur van een Scoutinggebouw Tekstdocument 3095
Bruikleenlijst materiaal Voorbeeld lijst waarmee materiaal dat uitgegeven of uitgeleend kan worden geregistreerd wordt. Anders 3559
Controlelijst tenten Checklist voor het uitlenen of verhuren van tenten Tekstdocument 3026
Controlelijsten Coleman brander en lamp Checklist voor het uitlenen of verhuren van Coleman branders of lampen Tekstdocument 2927
Materiaal uitleencatalogus Overijssel Materiaallijst van het oude Steunpunt Overijssel Onbekend 2516

Padvinderwinkel