Scoutingdump

financiën

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Instructie ontvangst contant geld Instructie voor kaderleden die (grote sommen) contant geld in ontvangst nemen van ouders of huurders. Tekstdocument 1021
Erasmus+ subsidie Link naar EU subsidiemogelijkhedenvoor jongerenprojecten en jongerenuitwisseling Onbekend 1258
Blanco kasboek Kasboek voor een speltak of vereniging in excel. Inclusief toelichting. Anders 1778
Voorbeeld verklaring kascommissie Voorbeeld verklaring van een kascommissie op een juiste en volledige financiële administratie Tekstdocument 5203
Info Dr. C.J. Vaillant Fonds Criteria van het Dr. C.J. Vaillant Fonds Tekstdocument 1066
Module 6 financieel beleid Boekje met algemene introductie voor een penningmeester Tekstdocument 583
Module 12 financiële administratie Boekje met uitgebreide uitleg voor het voeren van een financiële administratie Tekstdocument 899
Module 17 sponsoring Boekje over sponsoring voor verenigingen Tekstdocument 716
Module 23 fondsen werven Boekje over het aanvragen van bijdragen uit (particuliere) fondsen Tekstdocument 932

Padvinderwinkel