Scoutingdump

financiën

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Instructie ontvangst contant geld Instructie voor kaderleden die (grote sommen) contant geld in ontvangst nemen van ouders of huurders. Tekstdocument 1328
Erasmus+ subsidie Link naar EU subsidiemogelijkhedenvoor jongerenprojecten en jongerenuitwisseling Onbekend 1634
Blanco kasboek Kasboek voor een speltak of vereniging in excel. Inclusief toelichting. Anders 2256
Voorbeeld verklaring kascommissie Voorbeeld verklaring van een kascommissie op een juiste en volledige financiële administratie Tekstdocument 7193
Info Dr. C.J. Vaillant Fonds Criteria van het Dr. C.J. Vaillant Fonds Tekstdocument 1385
Module 6 financieel beleid Boekje met algemene introductie voor een penningmeester Tekstdocument 742
Module 12 financiële administratie Boekje met uitgebreide uitleg voor het voeren van een financiële administratie Tekstdocument 1171
Module 17 sponsoring Boekje over sponsoring voor verenigingen Tekstdocument 850
Module 23 fondsen werven Boekje over het aanvragen van bijdragen uit (particuliere) fondsen Tekstdocument 1086

Padvinderwinkel