Scoutingdump

beleid

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Voorbeeld groepsbeleid Missie, visie en beleid van Scouting St. Michiel & Lioba Harlingen 2012 - 2018 Tekstdocument 3444
Voorbeeld visie en beleid Scoutingregio Regiobeleid voor de jaren 2013-2018 voor de Regio Friesland Tekstdocument 3088
Voorbeeld visie Scoutinggroep Lange termijn visie van Scoutinggroep de Hanzeluiden Tekstdocument 3397
Ideeën voor de toekomst van Scouting in Nederland Rapportage inventarisatie wensen en ideeën meerjarenbeleid 2025 Tekstdocument 2382
Notitie Roverscouts Notitie van de projectgroep Roverscouts met alle ingrediënten die de basis van het Roverscoutsprogramma vormen. Tekstdocument 3462
Plan van aanpak lobby Beschrijving van het opzetten van een lobby om van de politiek iets gedaan te krijgen. Tekstdocument 3031
Guidelines for running a succesful Agora Beschrijving van de organisatie van het Agora evenement om Roverscouts te laten meedenken bij beleidsvorming/ landelijk jongerenprogramma Tekstdocument 2855
Meerjarenbeleidsplan Scouting Nederland 2010 - 2015 Meerjarenbeleidsplan van Scouting Nederland voor de periode 2011 - 2015 Tekstdocument 2918
Module 10 werk- en beleidsplan Boekje over het opstellen van een visie en (meerjaren)beleid voor een vereniging Tekstdocument 2415
Behoud en werving van vrijwilligers Uitgebreid document over het behoud en de werving van vrijwilligers. Tekstdocument 2981
Criteria Teamsamenstelling Teamkwalificaties van Scouting Nederland: aantal leiders per kind en richtlijnen erkende leiding Tekstdocument 3052

Padvinderwinkel