Scoutingdump

secretaris

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Format uitschrijfformulier Blanco uitschrijfformulier als exit poll of evaluatie van het lidmaatschap. Vraagt bijvoorbeeld naar de redenen van vertrek. Tekstdocument 2961
Functieprofiel secretaris Beschrijving van de taken van een secretaris Tekstdocument 4686
Lidmaatschap van Scouting Algemene informatie voor ouders over het lidmaatschap van een Scoutinggroep Tekstdocument 2978
Voorbeeld groepsjaarplanning Lijst met jaarlijks terugkerende taken op groepsniveau Anders 4216
Besturen met een visie Presentatie van een coachingsbureau voor besturen. Vol met tips en reflectie mogelijkheden Tekstdocument 2892
Module 7 secretariaat Boekje over het werk van de secretaris, notuleren, verslaglegging enz. Tekstdocument 2791
Module 8 PR en voorlichting Boekje over public relations management en voorlichting voor een Scoutinggroep Tekstdocument 3022

Padvinderwinkel