Scoutingdump

ledenwerving

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Ledenwerving Bevers en Welpen Wervingstechnieken voor het werven van Bevers en Welpen Tekstdocument 3474
Ledenwerving Scouts en Explorers Wervingstechnieken voor het werven van Scouts en Explorers Tekstdocument 3321
Vrijwilligersmanagement Uitgebreide informatie over het functioneren van vrijwilligers in een vereniging Tekstdocument 3463
Werving vrijwilligers Wervingstechnieken voor het werven van nieuwe vrijwilligers Tekstdocument 3503
Scoutinggroep promotie Handige checklist om te kijken of een groep alle communicatiekanalen gebruikt Tekstdocument 3182
Wervingsmethode van Berkum Over het werven van vrijwilligers op basis van de Methode van Berkum Tekstdocument 3341
Interculturele spel- en programma ideeën Informatie over het 10x100 spelboek, op te vragen bij Steunpunt Overijssel Tekstdocument 3593
Scouting Culturele Quickscan Kleine test om te evalueren hoe open een groep staat tegenover niet-westerse (allochtone) leden Tekstdocument 2755
Ledenwerving I Tips en trucs voor ledenwerving Tekstdocument 3283
Kom kijken formulier Voorbeeld van een formulier waarmee kinderen bij Scouting kunnen komen kijken om te zien of ze lid willen worden Tekstdocument 3769
2 Multicultureel Scouten Over het bereiken van allochtone kinderen, jongeren en ouders Tekstdocument 2611
Module 15 marketing Boekje over marketing, productpositionering en doelgroeponderzoek voor een Scoutinggroep Tekstdocument 2776
Module 16 leden- en kaderwerving Boekje over wervingsactie en profilering van een Scoutinggroep Tekstdocument 2449

Padvinderwinkel