Scoutingdump

vrijwilligersbeleid

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Introductiepakket vrijwilligers Stel een pakket samen om nieuwe vrijwilligers een warm welkom te geven. Tekstdocument 3331
Checklist nieuwe vrijwilligers Handige checklist om te zorgen dat nieuwe vrijwilligers zich thuisvoelen in je groep Tekstdocument 3368
Ledengroei en -dynamiek Over de factoren die een rol spelen bij de krimp of groei van het aantal verenigingsleden Tekstdocument 3142
Gedragscode Scouting Nederland Concept gedragscode van Scoutng Nederland Tekstdocument 3620
Module 3 begeleiden Boekje over en voor het werk van de groepsbegeleider Tekstdocument 3088
Module 13 mentorbegeleiding Boekje over de begeleiding van nieuwe leiding en kaderleden Tekstdocument 3355

Padvinderwinkel