Scoutingdump

voorzitter

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Functieprofiel voorzitter Beschrijving van de taken van een voorzitter Tekstdocument 2355
Voorbeeld groepsjaarplanning Lijst met jaarlijks terugkerende taken op groepsniveau Anders 1764
Besturen met een visie Presentatie van een coachingsbureau voor besturen. Vol met tips en reflectie mogelijkheden Tekstdocument 1052
Module 14 communicatie en gesprekstechnieken Boekje over gesprekstechnieken, groepsgesprekken, communicatiestoornissen en kritieken Tekstdocument 1112

Padvinderwinkel