Scoutingdump

voorzitter

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Functieprofiel voorzitter Beschrijving van de taken van een voorzitter Tekstdocument 4894
Voorbeeld groepsjaarplanning Lijst met jaarlijks terugkerende taken op groepsniveau Anders 3999
Besturen met een visie Presentatie van een coachingsbureau voor besturen. Vol met tips en reflectie mogelijkheden Tekstdocument 2711
Module 14 communicatie en gesprekstechnieken Boekje over gesprekstechnieken, groepsgesprekken, communicatiestoornissen en kritieken Tekstdocument 2768

Padvinderwinkel