Scoutingdump

maatschappij

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Spel antipersoonsmijnen Zeer uitgewerkt groepsspel over antipersoonsmijnen Tekstdocument 5790
Diverse groepsspelen Serie van ruw uitgewerkte grotere groepsspelen: Cluedo, VOC-spel, Het grote geld spel, Het spooky labyrinth spel, Kruiswoordpuzzelspel, Grote Chemiespel, Grote VN spel en het Batavierenspel Anders 19082
Verlengde Schooldag Brochure over de inzet van Scouting voor de verlengde schooldag Tekstdocument 3150
Wereldvoedselspel Spelbeschrijving in het thema honger & welvaart. Varianten van 25 tot 100 spelers. Tekstdocument 4845
Mines! Uitgebreid Engelstalig (posten)spel om de problematiek van landmijnen aan de orde te stellen. Inclusief bouwbeschrijving van dummy-mijnen om het spel mee te spelen Anders 3167
Onderzoeksrapport sociaal economische impact Scouting Onderzoeksrapport Tekstdocument 2729

Padvinderwinkel