Scoutingdump

bestuurswerk

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Voorbeeld groepsjaarplanning Lijst met jaarlijks terugkerende taken op groepsniveau Anders 4186
Uitleg kwaliteitscirkel Beschrijving van de kwaliteitscirkels waarmee groepen elkaar beoordelen en adviseren Tekstdocument 2933
Kwaliteitsboek en scan scoutinggroep Complete kwaliteitsscan die een groep (of beter: iemand van buiten) kan invullen om te reflecteren op de kwaliteit van een vereniging. Tekstdocument 2545
Stappenplan lokale politieke lobby Stappenplan over het opzetten van een effectieve lobby om iets gedaan te krijgen vanuit de politiek Tekstdocument 3002
Vletten onderhoudsplan Zeer gedetailleerd onderhoudsplan voor vletten en tuigage Tekstdocument 3722
Op vrijwillige voeten Brochure over vrijwilligersbeleid en het opzetten van vrijwilligersbeleid Tekstdocument 3419
Besturen met een visie Presentatie van een coachingsbureau voor besturen. Vol met tips en reflectie mogelijkheden Tekstdocument 2866
Methode verenigingskwaliteit Handige en eenvoudige methode om de kwaliteit van de vereniging ter sprake te stellen Tekstdocument 3000
Blanco kasboek Kasboek voor een speltak of vereniging in excel. Inclusief toelichting. Anders 5049
Alcoholbeleid: van 16 naar 18, waarom en wat nu? Presentatie over het de nieuwe regelgeving t.a.v. alcoholgebruik door jongeren per 1 januari 2014 Anders 3525

Padvinderwinkel