Scoutingdump

project

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Projectcyclus Kleine beschrijving van de projectcyclus voor Explorers en Roverscouts Tekstdocument 2225
Erasmus+ subsidie Link naar EU subsidiemogelijkhedenvoor jongerenprojecten en jongerenuitwisseling Onbekend 3194
Projecthandleiding inbreng jongeren Stappenplan op basis waarvan jongeren een eigen activiteit binnen een groter evenement kunnen inbrengen. Gebruikt voor Nawaka 2014 Tekstdocument 1932

Padvinderwinkel