Scoutingdump

intercultureel

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Bruggenbouwen in Deventer Onderzoek en aanbevelingen hoe Scoutinggroepen het contact met niet-westerse (allochtone) organisaties kunnen verbeteren. Tekstdocument 2707
Interculturele spel- en programma ideeën Informatie over het 10x100 spelboek, op te vragen bij Steunpunt Overijssel Tekstdocument 3594
Scouting Culturele Quickscan Kleine test om te evalueren hoe open een groep staat tegenover niet-westerse (allochtone) leden Tekstdocument 2755
Overzicht materialen intercultureel Inventarisatie van en door Scouting Overijssel van spellen, activiteiten en informatie over Scouting en interculturaliteit Tekstdocument 2676

Padvinderwinkel