Scoutingdump

materiaalbeheer

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Bruikleenlijst materiaal Voorbeeld lijst waarmee materiaal dat uitgegeven of uitgeleend kan worden geregistreerd wordt. Anders 3408
Dutch Oven Gebruiksaanwijzing en een beschrijving van de geschiedenis. Beide documenten in één bestand. Anders 3443
Controlelijst tenten Checklist voor het uitlenen of verhuren van tenten Tekstdocument 2873
Controlelijsten Coleman brander en lamp Checklist voor het uitlenen of verhuren van Coleman branders of lampen Tekstdocument 2776
Module 9 materiaalbeheer Boekje over materiaalbeheer en het opzetten van een magazijn Tekstdocument 2910

Padvinderwinkel