Scoutingdump

lidmaatschap

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Eens Scout altijd Scout Brochure over ledenuitval: waarom leden stoppen met Scouting Tekstdocument 2846
Format inschrijfformulier Blanco inschrijfformulier inclusief rechtsgeldige incassomachtiging Tekstdocument 3610
Format uitschrijfformulier Blanco uitschrijfformulier als exit poll of evaluatie van het lidmaatschap. Vraagt bijvoorbeeld naar de redenen van vertrek. Tekstdocument 2934
Introductiepakket vrijwilligers Stel een pakket samen om nieuwe vrijwilligers een warm welkom te geven. Tekstdocument 3332
Ledengroei en -dynamiek Over de factoren die een rol spelen bij de krimp of groei van het aantal verenigingsleden Tekstdocument 3142
Voor ouders: 16+ bij Scouting Informatie over het beleid voor 16+ bij Scouting: alcohol, drugs, roken & intimiteiten Tekstdocument 3203
Lidmaatschap van Scouting Algemene informatie voor ouders over het lidmaatschap van een Scoutinggroep Tekstdocument 2946
Vaak gestelde vragen van ouders Recht voor z'n raap antwoorden op veelgestelde vragen van ouders of niet-leden Tekstdocument 2869
Rol van ouders bij Scouting Informatie voor ouders over de verwachtingen van de leiding en de mogelijkheden om bij een vereniging actief te worden Tekstdocument 3024
Ouderverklaring Voorbeeld formulier waarop ouders tekenen achter maatregelen van de leiding te staan die in het belang zijn van de groep Tekstdocument 3677

Padvinderwinkel