Scoutingdump

knopen

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Handout pionieren Overzichtsblad met daarop verschillende gangbare knopen en sjorringen Tekstdocument 1946
Knopenblad Handout met plaatjes van knopen Tekstdocument 1766
Workshop pionieren Excelbestand met een basis voor een pionierworkshop voor beginners t/m gevorderden. Inclusief touwgebruik voor klimmen en zekeren. Anders 2112
Fluitekoord Handleiding voor het knopen van een fluitekoord Tekstdocument 1195
Beschrijving fluitekoord 1/3 Beschrijving fluitekoord Tekstdocument 1321
Beschrijving fluitekoord 2/3 werkblad Plaatjes van de fluitekoord-knopen Afbeelding 1013
Beschrijving fluitekoord 3/3 werkblad Plaatjes van de fluitekoord-knopen Afbeelding 1076
Opkomst knopenbord maken Uitgewerkte opkomst voor het maken van een knopenbord Tekstdocument 3138
Handboekje pionieren Uitgewerkt handboekje pionieren, inclusief uitleg knopen en aftekenlijst voor scouts. Tekstdocument 2225
Stormbaan onderdelen Inventarisatie van gepionierde objecten als onderdeel van een stormbaan Onbekend 631

Padvinderwinkel