Scoutingdump

knopen

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Handout pionieren Overzichtsblad met daarop verschillende gangbare knopen en sjorringen Tekstdocument 3446
Knopenblad Handout met plaatjes van knopen Tekstdocument 3184
Workshop pionieren Excelbestand met een basis voor een pionierworkshop voor beginners t/m gevorderden. Inclusief touwgebruik voor klimmen en zekeren. Anders 3521
Fluitekoord Handleiding voor het knopen van een fluitekoord Tekstdocument 2115
Beschrijving fluitekoord 1/3 Beschrijving fluitekoord Tekstdocument 2338
Beschrijving fluitekoord 2/3 werkblad Plaatjes van de fluitekoord-knopen Afbeelding 2246
Beschrijving fluitekoord 3/3 werkblad Plaatjes van de fluitekoord-knopen Afbeelding 2229
Opkomst knopenbord maken Uitgewerkte opkomst voor het maken van een knopenbord Tekstdocument 5262
Handboekje pionieren Uitgewerkt handboekje pionieren, inclusief uitleg knopen en aftekenlijst voor scouts. Tekstdocument 4063
Stormbaan onderdelen Inventarisatie van gepionierde objecten als onderdeel van een stormbaan Onbekend 2299

Padvinderwinkel