Scoutingdump

knopen

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Handout pionieren Overzichtsblad met daarop verschillende gangbare knopen en sjorringen Tekstdocument 2109
Knopenblad Handout met plaatjes van knopen Tekstdocument 1926
Workshop pionieren Excelbestand met een basis voor een pionierworkshop voor beginners t/m gevorderden. Inclusief touwgebruik voor klimmen en zekeren. Anders 2265
Fluitekoord Handleiding voor het knopen van een fluitekoord Tekstdocument 1281
Beschrijving fluitekoord 1/3 Beschrijving fluitekoord Tekstdocument 1465
Beschrijving fluitekoord 2/3 werkblad Plaatjes van de fluitekoord-knopen Afbeelding 1097
Beschrijving fluitekoord 3/3 werkblad Plaatjes van de fluitekoord-knopen Afbeelding 1175
Opkomst knopenbord maken Uitgewerkte opkomst voor het maken van een knopenbord Tekstdocument 3389
Handboekje pionieren Uitgewerkt handboekje pionieren, inclusief uitleg knopen en aftekenlijst voor scouts. Tekstdocument 2424
Stormbaan onderdelen Inventarisatie van gepionierde objecten als onderdeel van een stormbaan Onbekend 803

Padvinderwinkel