Scoutingdump

knopen

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Handout pionieren Overzichtsblad met daarop verschillende gangbare knopen en sjorringen Tekstdocument 2029
Knopenblad Handout met plaatjes van knopen Tekstdocument 1844
Workshop pionieren Excelbestand met een basis voor een pionierworkshop voor beginners t/m gevorderden. Inclusief touwgebruik voor klimmen en zekeren. Anders 2187
Fluitekoord Handleiding voor het knopen van een fluitekoord Tekstdocument 1238
Beschrijving fluitekoord 1/3 Beschrijving fluitekoord Tekstdocument 1390
Beschrijving fluitekoord 2/3 werkblad Plaatjes van de fluitekoord-knopen Afbeelding 1054
Beschrijving fluitekoord 3/3 werkblad Plaatjes van de fluitekoord-knopen Afbeelding 1128
Opkomst knopenbord maken Uitgewerkte opkomst voor het maken van een knopenbord Tekstdocument 3252
Handboekje pionieren Uitgewerkt handboekje pionieren, inclusief uitleg knopen en aftekenlijst voor scouts. Tekstdocument 2325
Stormbaan onderdelen Inventarisatie van gepionierde objecten als onderdeel van een stormbaan Onbekend 715

Padvinderwinkel