Scoutingdump

knopen

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Handout pionieren Overzichtsblad met daarop verschillende gangbare knopen en sjorringen Tekstdocument 4160
Knopenblad Handout met plaatjes van knopen Tekstdocument 3902
Workshop pionieren Excelbestand met een basis voor een pionierworkshop voor beginners t/m gevorderden. Inclusief touwgebruik voor klimmen en zekeren. Anders 4245
Fluitekoord Handleiding voor het knopen van een fluitekoord Tekstdocument 2702
Beschrijving fluitekoord 1/3 Beschrijving fluitekoord Tekstdocument 2849
Beschrijving fluitekoord 2/3 werkblad Plaatjes van de fluitekoord-knopen Afbeelding 3045
Beschrijving fluitekoord 3/3 werkblad Plaatjes van de fluitekoord-knopen Afbeelding 2775
Opkomst knopenbord maken Uitgewerkte opkomst voor het maken van een knopenbord Tekstdocument 6137
Handboekje pionieren Uitgewerkt handboekje pionieren, inclusief uitleg knopen en aftekenlijst voor scouts. Tekstdocument 5045
Stormbaan onderdelen Inventarisatie van gepionierde objecten als onderdeel van een stormbaan Onbekend 3066

Padvinderwinkel