Scoutingdump

gezondheid

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Gezondheidsformulier internationaal Formulier voor jeugdleden die naar het buitenland gaan. Tekstdocument 2980
Tips voor spelen met een beperking Overzicht van tips voor het spelen met kinderen/ jongeren met een beperking Tekstdocument 2938
Signaalkaart huishoudelijk geweld en kindermishandeling Overzicht per speltak over het herkennen van kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling Tekstdocument 3583
Omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan over hoe je om kan gaan met verontrustende signalen Tekstdocument 3097
Workshop kamp EHBO Uitgebreid boekje met een veelheid aan aandachtspunten voor veilig kamperen Tekstdocument 3547
Gezondheidsformulier kamperen Medisch formulier met handige informatie van ouders voor leiding. Tekstdocument 3086
Speltak activiteitenformulier Voorbeeld formulier waarin de ouders wordt gevraagd naar contactinformatie en (bijzondere) informatie van kinderen (b.v. medicijngebruik). Zip bestand voor 5 speltakken. Anders 4188
Alcoholbeleid: van 16 naar 18, waarom en wat nu? Presentatie over het de nieuwe regelgeving t.a.v. alcoholgebruik door jongeren per 1 januari 2014 Anders 3525
Mines! Uitgebreid Engelstalig (posten)spel om de problematiek van landmijnen aan de orde te stellen. Inclusief bouwbeschrijving van dummy-mijnen om het spel mee te spelen Anders 3167
Tips voor schoenen en blaren Informatie over de keuze van wandelschoenen en het voorkomen van blaren Tekstdocument 3221

Padvinderwinkel