Scoutingdump

kwaliteit

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Checklist kwaliteit speltakprogramma's Engelstalige checklist voor de kwaliteit van speltakprogramma's Tekstdocument 3160
Prestatieladder Roverscouts Zeer overzichtelijk schema zodat je eenvoudig kan zien wat de uitdagingen zijn voor jouw (Loodsen)stam. Vul hem voor jezelf in en zie hoeveel punten je scoort. Tekstdocument 3021
Uitleg kwaliteitscirkel Beschrijving van de kwaliteitscirkels waarmee groepen elkaar beoordelen en adviseren Tekstdocument 2933
Kwaliteitsboek en scan scoutinggroep Complete kwaliteitsscan die een groep (of beter: iemand van buiten) kan invullen om te reflecteren op de kwaliteit van een vereniging. Tekstdocument 2545
Methode verenigingskwaliteit Handige en eenvoudige methode om de kwaliteit van de vereniging ter sprake te stellen Tekstdocument 3000

Padvinderwinkel