Scoutingdump

bevers

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Kleurplaat herfst Beverskleurplaat herfst Tekstdocument 4370
Kleurplaten Bevers Kleurplaten Anders 4084
Ledenwerving Bevers en Welpen Wervingstechnieken voor het werven van Bevers en Welpen Tekstdocument 3683
Functieprofiel teamleider jonge speltakken Functieomschrijving van een teamleider voor Bevers, Welpen en Scouts Tekstdocument 4322
Overvliegen voor ouders Informatie voor ouders over het overvliegen van hun kind van de ene naar de andere speltak Tekstdocument 4016
Signaalkaart huishoudelijk geweld en kindermishandeling Overzicht per speltak over het herkennen van kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling Tekstdocument 3641
Progressiematrix per speltak Bestand met daarin per speltak de progressiematrix helemaal uitgewerkt, met elke activiteit op 1 A4. Anders 4672
Tabel progressiematrix Excelbestand met daarin de doorlopende leerlijn per speltak en thema uitgelegd. Anders 4089
Kom kijken formulier Voorbeeld van een formulier waarmee kinderen bij Scouting kunnen komen kijken om te zien of ze lid willen worden Tekstdocument 4018
Speltak activiteitenformulier Voorbeeld formulier waarin de ouders wordt gevraagd naar contactinformatie en (bijzondere) informatie van kinderen (b.v. medicijngebruik). Zip bestand voor 5 speltakken. Anders 4248
Spelen met verf sjabloneren en stempelen Opkomstinstructie voor Bevers Onbekend 4403

Padvinderwinkel