Scoutingdump

bestuur

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Module 5 effectief vergaderen Boekje over effectief vergaderen. Tekstdocument 3006
Brochure conflicthantering Hoe om te gaan met conflicten Tekstdocument 2858
Plannen en evalueren Stappenplan om te plannen en te evalueren Tekstdocument 3842
Gezocht m/v Brochure over ledenwerving Onbekend 3045
Vergadertechnieken Brochure over effectief vergaderen Tekstdocument 3335
Beter besturen: promotie Praktische lijst met tips Tekstdocument 3012
Huishoudelijk Reglement HR van Scouting Nederland Tekstdocument 3117
Kampbegroting- en afrekening Excelbestand om uitgaven en inkomsten voor een kamp in bij te houden. Anders 4853
Voorbeeld groepsbeleid Missie, visie en beleid van Scouting St. Michiel & Lioba Harlingen 2012 - 2018 Tekstdocument 3444
Voorbeeld visie en beleid Scoutingregio Regiobeleid voor de jaren 2013-2018 voor de Regio Friesland Tekstdocument 3088
Vrijwilligersmanagement Uitgebreide informatie over het functioneren van vrijwilligers in een vereniging Tekstdocument 3627
Werving vrijwilligers Wervingstechnieken voor het werven van nieuwe vrijwilligers Tekstdocument 3659
Voorbeeld visie Scoutinggroep Lange termijn visie van Scoutinggroep de Hanzeluiden Tekstdocument 3397
Voorbeeld groepsjaarplanning Lijst met jaarlijks terugkerende taken op groepsniveau Anders 4186
Format materiaallijst Ingevuld voorbeeld voor een materiaallijst met specificaties, categoriën en waardering voor de verzekering. Anders 4648
Accommodatieboek Inhoud van de map die Scouting Nederland heeft uitgegeven voor het beheer van accommodaties Tekstdocument 3213
Op vrijwillige voeten Brochure over vrijwilligersbeleid en het opzetten van vrijwilligersbeleid Tekstdocument 3419
Besturen met een visie Presentatie van een coachingsbureau voor besturen. Vol met tips en reflectie mogelijkheden Tekstdocument 2866
Model beheer en onderhoudsplan Set van 3 bestanden voor een compleet onderhoud- en beheerplan. Inclusief kostenoverzicht en onderhoudstermijnen. Anders 3527
Module 1 introductie Algemene introductie van Scouting voor nieuwe bestuursleden Tekstdocument 2704
Module 2 besturen Boekje over het besturen en managen van een Scoutingvereniging. Tekstdocument 2515
Module 3 begeleiden Boekje over en voor het werk van de groepsbegeleider Tekstdocument 3088
Module 4 organisatie grote activiteiten Boekje over de organisatie van grote activiteiten waarbij meerdere verenigingen betrokken zijn. Tekstdocument 2850
3 Ouders in je groep Boekje over de rol van ouders in een vereniging Tekstdocument 2795
Module 18 beheer en onderhoud Boekje over beheer, onderhoud en veiligheid van een Scoutingaccommodatie Tekstdocument 2702
Module 7 secretariaat Boekje over het werk van de secretaris, notuleren, verslaglegging enz. Tekstdocument 2767
Module 8 PR en voorlichting Boekje over public relations management en voorlichting voor een Scoutinggroep Tekstdocument 2996
Module 9 materiaalbeheer Boekje over materiaalbeheer en het opzetten van een magazijn Tekstdocument 3055
Module 10 werk- en beleidsplan Boekje over het opstellen van een visie en (meerjaren)beleid voor een vereniging Tekstdocument 2415
Module 11 conflicthantering Boekje over hoe om te gaan met een conflict binnen een vereniging en welke rollen onderscheiden kunnen worden Tekstdocument 3029
Module 12 financiële administratie Boekje met uitgebreide uitleg voor het voeren van een financiële administratie Tekstdocument 3423
Module 13 mentorbegeleiding Boekje over de begeleiding van nieuwe leiding en kaderleden Tekstdocument 3355
Module 14 communicatie en gesprekstechnieken Boekje over gesprekstechnieken, groepsgesprekken, communicatiestoornissen en kritieken Tekstdocument 2899
Module 15 marketing Boekje over marketing, productpositionering en doelgroeponderzoek voor een Scoutinggroep Tekstdocument 2895
Module 19 medewerkersbeleid Boekje over vrijwilligersbeleid- en behoud Tekstdocument 3178
Module 20 bouw en verbouw Boekje over de verschillende fases in de (ver)bouw van clubhuizen Tekstdocument 3039
Behoud en werving van vrijwilligers Uitgebreid document over het behoud en de werving van vrijwilligers. Tekstdocument 2981

Padvinderwinkel