Scoutingdump

Financiën

Info over geld binnen Scouting
Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Voorbeeld verklaring kascommissie Voorbeeld verklaring van een kascommissie op een juiste en volledige financ... Tekstdocument 5917
Declaratieformulier Voor het declareren binnen een organisatie Tekstdocument 1312
Formulier speltakkas Voor het bijhouden van uitgaven van een speltak. Anders 1271
Blanco kasboek Kasboek voor een speltak of vereniging in excel. Inclusief toelichting. Anders 1880
Instructie ontvangst contant geld Instructie voor kaderleden die (grote sommen) contant geld in ontvangst nem... Tekstdocument 1233
Info Dr. C.J. Vaillant Fonds Criteria van het Dr. C.J. Vaillant Fonds Tekstdocument 1612

Padvinderwinkel

Copyright © 2024 - ScoutingDump.