Scoutingdump

Bestuur en beheer

Downloads voor verenigingsbesturen en beheerders van materiaal, terreinen en gebouwen.
Naam Beschrijving Bestanden
Administratie en secretariaat Downloads over lidmaatschap, administratie, secretaris en secretariaat 3
Beheer Downloads voor verhuurders, huismeesters en beheerders van materiaal, terreinen en gebouwen. 24
Bestuur algemeen Downloads over besturen en bestuurstaken, functieprofielen e.d. 44
Financiën Info over geld binnen Scouting 6
Groepsbegeleiders & vrijwilligersmanagement Downloads voor groepsbegeleiders. Over o.a. het aanstellen van vrijwilligers, conflicthantering en vrijwilligersmanagement. 10
Lidmaatschap en ledenontwikkeling Over ledendynamiek, ledenadministratie, ledenbehoud, ledenwerving en ledenontwikkeling (groei en krimp) 11
Promotie & marketing Downloads voor de promotie en het in de markt zetten van Scouting 10
Reglementen De kleine lettertjes: wet en regelgeving, reglementen, statuten en richtlijnen. Let op, alleen Scouting Nederland en Scouts en Gidsen Vlaanderen houden actuele wet- en regelgeving bij. 3

Padvinderwinkel

Copyright © 2024 - ScoutingDump.