Scoutingdump

Financiën

Info over geld binnen Scouting
Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Voorbeeld verklaring kascommissie Voorbeeld verklaring van een kascommissie op een juiste en volledige financ... Tekstdocument 1374
Blanco kasboek Kasboek voor een speltak of vereniging in excel. Inclusief toelichting. Anders 693
Formulier speltakkas Voor het bijhouden van uitgaven van een speltak. Anders 390
Declaratieformulier Voor het declareren binnen een organisatie Tekstdocument 342
Instructie ontvangst contant geld Instructie voor kaderleden die (grote sommen) contant geld in ontvangst nem... Tekstdocument 324
Info Dr. C.J. Vaillant Fonds Criteria van het Dr. C.J. Vaillant Fonds Tekstdocument 301

Padvinderwinkel

Copyright © 2018 - ScoutingDump.