Scoutingdump

Groepsbegeleiders & vrijwilligersmanagement

Downloads voor groepsbegeleiders. Over o.a. het aanstellen van vrijwilligers, conflicthantering en vrijwilligersmanagement.
Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Vrijwilligersmanagement Uitgebreide informatie over het functioneren van vrijwilligers in een veren... Tekstdocument 1624
Introductiepakket vrijwilligers Stel een pakket samen om nieuwe vrijwilligers een warm welkom te geven. Tekstdocument 1358
Checklist nieuwe vrijwilligers Handige checklist om te zorgen dat nieuwe vrijwilligers zich thuisvoelen in... Tekstdocument 1354
Voorbeeld procedure nieuwe leiding Stappenplan voor het aanstellen van nieuwe leiding. Tekstdocument 1322
Over hedendaagse ‘vrijwillige inzet’ en ‘vrijwilligersmanagement’ als bouwstenen voor de pedagogische civil society Wetenschappelijk artikel over de bereidheid voor vrijwilligerswerk. Tekstdocument 1238
Brochure conflicthantering Hoe om te gaan met conflicten Tekstdocument 1197
Op vrijwillige voeten Brochure over vrijwilligersbeleid en het opzetten van vrijwilligersbeleid Tekstdocument 1195
Behoud en werving van vrijwilligers Uitgebreid document over het behoud en de werving van vrijwilligers. Tekstdocument 1066
Gedragscode Scouting Nederland Concept gedragscode van Scoutng Nederland Tekstdocument 1040
Stappenplan Maatschappelijke Stage in de groep Stappenplan om gebruik te maken van maatschappelijke stage door scholieren ... Tekstdocument 1019

Padvinderwinkel

Copyright © 2024 - ScoutingDump.