Scoutingdump

Administratie en secretariaat

Downloads over lidmaatschap, administratie, secretaris en secretariaat
Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Format inschrijfformulier Blanco inschrijfformulier inclusief rechtsgeldige incassomachtiging Tekstdocument 1222
Format uitschrijfformulier Blanco uitschrijfformulier als exit poll of evaluatie van het lidmaatschap.... Tekstdocument 1120
Voorbeeld groepsjaarplanning Lijst met jaarlijks terugkerende taken op groepsniveau Anders 1368

Padvinderwinkel

Copyright © 2024 - ScoutingDump.