Scoutingdump

Administratie en secretariaat

Downloads over lidmaatschap, administratie, secretaris en secretariaat
Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Voorbeeld groepsjaarplanning Lijst met jaarlijks terugkerende taken op groepsniveau Anders 1342
Format inschrijfformulier Blanco inschrijfformulier inclusief rechtsgeldige incassomachtiging Tekstdocument 1192
Format uitschrijfformulier Blanco uitschrijfformulier als exit poll of evaluatie van het lidmaatschap.... Tekstdocument 1092

Padvinderwinkel

Copyright © 2024 - ScoutingDump.