Scoutingdump

groepsbegeleider

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Basismodules Scouts Academy Alle 12 modules van Scouts Academy in één download Anders 1638
Werving vrijwilligers Wervingstechnieken voor het werven van nieuwe vrijwilligers Tekstdocument 1481
Introductiepakket vrijwilligers Stel een pakket samen om nieuwe vrijwilligers een warm welkom te geven. Tekstdocument 1248
Checklist nieuwe vrijwilligers Handige checklist om te zorgen dat nieuwe vrijwilligers zich thuisvoelen in je groep Tekstdocument 1412
Ledengroei en -dynamiek Over de factoren die een rol spelen bij de krimp of groei van het aantal verenigingsleden Tekstdocument 1308
Functieprofiel groepsbegeleider Beschrijving van de taken van een groepsbegeleider Tekstdocument 2516
Functieprofiel praktijkcoach Beschrijving van de taken van een praktijkcoach Tekstdocument 1541
Belbin teamrollen test Complete Belbintest om rollen binnen een team te evalueren. Inclusief invulschema's. Tekstdocument 1771
Over de Stamadviseur Omschrijving van de rol van een Stamadviseur voor Roverscouts Tekstdocument 1567
Voorbeeld Stamregels Voorbeeldregels van een Stam Tekstdocument 1493
Signaalkaart huishoudelijk geweld en kindermishandeling Overzicht per speltak over het herkennen van kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling Tekstdocument 1504
Module 3 begeleiden Boekje over en voor het werk van de groepsbegeleider Tekstdocument 1117
Module 21 intimiteiten Boekje over hoe om te gaan met intimiteit binnen een vereniging Tekstdocument 893
Module 11 conflicthantering Boekje over hoe om te gaan met een conflict binnen een vereniging en welke rollen onderscheiden kunnen worden Tekstdocument 1151
Module 13 mentorbegeleiding Boekje over de begeleiding van nieuwe leiding en kaderleden Tekstdocument 1187
Module 14 communicatie en gesprekstechnieken Boekje over gesprekstechnieken, groepsgesprekken, communicatiestoornissen en kritieken Tekstdocument 1044
Module 19 medewerkersbeleid Boekje over vrijwilligersbeleid- en behoud Tekstdocument 1201

Padvinderwinkel