Scoutingdump

groepsbegeleider

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Basismodules Scouts Academy Alle 12 modules van Scouts Academy in één download Anders 3627
Werving vrijwilligers Wervingstechnieken voor het werven van nieuwe vrijwilligers Tekstdocument 3503
Introductiepakket vrijwilligers Stel een pakket samen om nieuwe vrijwilligers een warm welkom te geven. Tekstdocument 3171
Checklist nieuwe vrijwilligers Handige checklist om te zorgen dat nieuwe vrijwilligers zich thuisvoelen in je groep Tekstdocument 3212
Ledengroei en -dynamiek Over de factoren die een rol spelen bij de krimp of groei van het aantal verenigingsleden Tekstdocument 3006
Functieprofiel groepsbegeleider Beschrijving van de taken van een groepsbegeleider Tekstdocument 5119
Functieprofiel praktijkcoach Beschrijving van de taken van een praktijkcoach Tekstdocument 3442
Belbin teamrollen test Complete Belbintest om rollen binnen een team te evalueren. Inclusief invulschema's. Tekstdocument 4505
Over de Stamadviseur Omschrijving van de rol van een Stamadviseur voor Roverscouts Tekstdocument 3553
Voorbeeld Stamregels Voorbeeldregels van een Stam Tekstdocument 3486
Signaalkaart huishoudelijk geweld en kindermishandeling Overzicht per speltak over het herkennen van kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling Tekstdocument 3424
Module 3 begeleiden Boekje over en voor het werk van de groepsbegeleider Tekstdocument 2945
Module 21 intimiteiten Boekje over hoe om te gaan met intimiteit binnen een vereniging Tekstdocument 2639
Module 11 conflicthantering Boekje over hoe om te gaan met een conflict binnen een vereniging en welke rollen onderscheiden kunnen worden Tekstdocument 2890
Module 13 mentorbegeleiding Boekje over de begeleiding van nieuwe leiding en kaderleden Tekstdocument 3210
Module 14 communicatie en gesprekstechnieken Boekje over gesprekstechnieken, groepsgesprekken, communicatiestoornissen en kritieken Tekstdocument 2768
Module 19 medewerkersbeleid Boekje over vrijwilligersbeleid- en behoud Tekstdocument 3032

Padvinderwinkel