Scoutingdump

groepsbegeleider

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Basismodules Scouts Academy Alle 12 modules van Scouts Academy in één download Anders 1729
Werving vrijwilligers Wervingstechnieken voor het werven van nieuwe vrijwilligers Tekstdocument 1569
Introductiepakket vrijwilligers Stel een pakket samen om nieuwe vrijwilligers een warm welkom te geven. Tekstdocument 1342
Checklist nieuwe vrijwilligers Handige checklist om te zorgen dat nieuwe vrijwilligers zich thuisvoelen in je groep Tekstdocument 1496
Ledengroei en -dynamiek Over de factoren die een rol spelen bij de krimp of groei van het aantal verenigingsleden Tekstdocument 1383
Functieprofiel groepsbegeleider Beschrijving van de taken van een groepsbegeleider Tekstdocument 2665
Functieprofiel praktijkcoach Beschrijving van de taken van een praktijkcoach Tekstdocument 1630
Belbin teamrollen test Complete Belbintest om rollen binnen een team te evalueren. Inclusief invulschema's. Tekstdocument 1891
Over de Stamadviseur Omschrijving van de rol van een Stamadviseur voor Roverscouts Tekstdocument 1653
Voorbeeld Stamregels Voorbeeldregels van een Stam Tekstdocument 1571
Signaalkaart huishoudelijk geweld en kindermishandeling Overzicht per speltak over het herkennen van kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling Tekstdocument 1583
Module 3 begeleiden Boekje over en voor het werk van de groepsbegeleider Tekstdocument 1194
Module 21 intimiteiten Boekje over hoe om te gaan met intimiteit binnen een vereniging Tekstdocument 974
Module 11 conflicthantering Boekje over hoe om te gaan met een conflict binnen een vereniging en welke rollen onderscheiden kunnen worden Tekstdocument 1229
Module 13 mentorbegeleiding Boekje over de begeleiding van nieuwe leiding en kaderleden Tekstdocument 1272
Module 14 communicatie en gesprekstechnieken Boekje over gesprekstechnieken, groepsgesprekken, communicatiestoornissen en kritieken Tekstdocument 1112
Module 19 medewerkersbeleid Boekje over vrijwilligersbeleid- en behoud Tekstdocument 1284

Padvinderwinkel