Scoutingdump

vrijwilligersmanagement

Naam Beschrijving Bestandstype Downloads
Checklist nieuwe vrijwilligers Handige checklist om te zorgen dat nieuwe vrijwilligers zich thuisvoelen in je groep Tekstdocument 3368
Ledengroei en -dynamiek Over de factoren die een rol spelen bij de krimp of groei van het aantal verenigingsleden Tekstdocument 3142
Doorstroom en verjonging van een Roverscouts Stam Over de verse instroom van jonge Explorers binnen een Stam met oudere leden Tekstdocument 3179
De rol van een bar in een groep Over de betekenis van een bar(avond) in een Scoutinggroep en de rol van een Stam hierin. Onbekend 3414
Stappenplan Maatschappelijke Stage in de groep Stappenplan om gebruik te maken van maatschappelijke stage door scholieren binnen Scouting Tekstdocument 2629
Vereniging zoekt: woorden en/of daden Kansen en bedreigingen bij toekomstige inzet van leden in verenigingen Tekstdocument 2804
Over hedendaagse ‘vrijwillige inzet’ en ‘vrijwilligersmanagement’ als bouwstenen voor de pedagogische civil society Wetenschappelijk artikel over de bereidheid voor vrijwilligerswerk. Tekstdocument 3184
Module 3 begeleiden Boekje over en voor het werk van de groepsbegeleider Tekstdocument 3088
Module 11 conflicthantering Boekje over hoe om te gaan met een conflict binnen een vereniging en welke rollen onderscheiden kunnen worden Tekstdocument 3029
Module 13 mentorbegeleiding Boekje over de begeleiding van nieuwe leiding en kaderleden Tekstdocument 3355
Module 19 medewerkersbeleid Boekje over vrijwilligersbeleid- en behoud Tekstdocument 3178
Bindend, boeiend, wervend! Mooi vormgegeven boekje met 36 pagina's vol tips over het werven van kaderleden. Tekstdocument 2833

Padvinderwinkel